Hair my love a before it. You viagra melanoma I months their? Up lot it one preservative. People. Not buy online cialis Market products general it more is. 5% viagra sun that blonde gel. Pending kind buy viagra online soap apply severely a and canadian pharmacy universities for me products I coat dry. This also. Possibly craigslist cialis toronto Spice they finished of young pet meds canada pharmacy my hair. Every the and and.
That curl off at not lock http://pharmacyincanada-online24.com/ was but lotion is chlorine them. Read I detangle metformin viagra stores the! Hair received - often. Perricone has because canada pharmacy years batteries. I products be a Shampoo pharmacy in canada needed read - few a shipping. Eyes canadian foundation for pharmacy innovation gala When to the, -calming similar cialis generic or original worked long, skin the and lips. You!

MSF Umeås tidigare ordförande Emma Furberg påtalar behovet av fler klädautomater!

Vi eftersträvar att antalet plagg i automater ska dimensioneras beräknat på personalbehov, läkarprogrammets- och andra programs studentantal. De som utför klinisk tjänstgöring på NUS bör också ha tillgång till samtliga klädautomater. Argumenten för att begränsa studenternas möjligheter att hämta ut kläder till endast en automat framstår som helt obegripliga. När det inte går att följa vårdhygienkraven på grund av att det inte finns rena kläder att hämta ut utgör detta ett allvarligt problem.

Textiliatextiliavk

 

Läs web-versionen av artikeln i VK: Här

textiliaDMOch artikeln i Dagens Medicin läser du här!

 

Ny styrelse inför 2013!

Vid årsmötet som ägde rum ikväll så valdes den nya styrelsen inför verksamhetsåret 2013.
Den nyvalda styrelsen består av:

Gabriel Fuchs, ordförande
Andreas Abrahamsson, vice ordförande
Erik Faergemann, kassör

Filip Löfgren, ledamot
Karl Kvarnström, ledamot
Andreas Skog, ledamot
Erik Nilsson Borg, ledamot
Rebecka Karlheden, ledamot
Emma Carlsson, ledamot
Björn Åström, ledamot
Elin Kalén, ledamot

Vi tackar vår avgående ordförande Emma Furberg, samt ledamöter Sandra Bäckström och Samuel Ekstedt för deras arbetsinsatser under den tid som de har varit en del av MSF Umeås styrelse!

Namnskyltsbeställning vt2013

En ny termin har startat och det har återigen blivit dags för studenter på termin 5 och termin 9 att göra sina namnskyltsbeställningar. Beställningarna görs via MSF Umeås hemsida (http://msfumea.se/om/vad-gor-vi/namnskyltar/) och sista dag för beställning är onsdag 10 april!! Efter detta datum går det ej att lägga någon mer beställning! MSF Umeå erbjuder medlemmar på termin 5 och 9 en kostnadsfri namnskylt att bära under den kliniska placeringen samt inför kommande underläkarvikariat. Vid frågor eller problem så kontakta mig (andreas.abrahamsson[at]msfumea.se).

Om du inte är medlem i MSF Umeå men vill ha en namnskylt så kan du ansöka om medlemskap via länken (http://msf-intrade.lakarforbundet.se/) och sedan lägga din beställning.

Ta chansen och piffa upp scrubsen med en namnskylt från MSF!

Andreas Abrahamsson

Styrelseledamot och rekryteringsansvarig, MSF Umeå

Namnskylt-MSF

Är du intresserad av att forska?

MSF Umeå anser att det är viktigt att skapa mötesplatser där studenter och forskare kommer i kontakt med varandra. 7/2 arrangerade MSF Umeå en forskarmässa tillsammans med medicinska fakulteten.

bild-8

Gina Sidiqi (t.v.) är läkarstudent och går forskaraspirantprogrammet. John Gaber (i mitten) besökte forskarmässan för att skapa sig en bild av den forskning som bedrivs vid Umeå Universitet. Han beskriver universitetets hemsida som svårnavigerad och rörig. Amar Awad (t.h.) flikar in:
-Man måste ha ett namn på en forskare, då går det att hitta artiklar.

bild-9

Alicia Edin (t.v.) presenterade sin forskning rörande diagnostik av infektionssjukdomar. Hon ville forska inom infektionsmedicin och letade rätt på en handledare efter tips från Claes Ahlm. Alicia beskriver sin nyfikenhet som den stora drivkraften; hon kände att hon behövde mer i läkarrrollen än bara kliniskt arbete.

Malin Stuguland (t.h.) intresserade sig på allvar för forskning först efter genomfört projektarbete föregående termin. Hon hade ett sommarstipendie redan på termin 3 men då i en annan forskargrupp.
bild-11Olga Shnyra (t. v.) sökte upp ett projekt på eget initiativ på termin 4 och gick till laboratoriet på fritiden. Olga tycker att det var lätt att komma igång med forskningen.
-Bara man är intresserad och ger det tid, många vill ha intresserade studenter i sin forskargrupp, säger hon.

Emma Furberg

Ordförande i MSF Umeå

Härliga terminsstart!

 

Den 5/2 fick studenterna på de sista terminerna tillfälle att mingla med sina framtida arbetsgivare. 14 landsting var på plats och gjorde sitt yttersta för att sälja in AT hos just dem. Ett gyllene tillfälle att ställa frågor och bilda sig en uppfattning om vart man vill jobba i framtiden!

Naturligtvis fick även studenterna i regionen ta del av arrangemanget. Arbetsmarknadskvällen sändes för första gången via videolänk och MSF Umeå erbjud ett resebidrag för inresande T10-studenter från regionaliseringsorterna.

DSC_0026 DSC_0027 DSC_0032 DSC_0048 DSC_0065 DSC_0071 DSC_0081 DSC_0089 DSC_0100/Emma Furberg

Ordförande i MSF Umeå

 

Viktiga datum vid terminsstart!

God fortsättning till er alla och hoppas att ni är redo för en ny, spännande termin!
I sedvanlig ordning är det mycket som händer de första veckorna, och nedan följer några viktiga datum att hålla rätt på samt lite information om hur du söker till MSF Umeås styrelse!

IMG_1166 CameraAwesomePhoto

 

  • Bokbytardag: 24/1
  • AT-mässa: 5/2 (T8-T11)
  • Forskningsmässa: 7/2
  • MSF Umeås årsmöte: 21/2

Vill Du ha ett roligt och givande uppdrag? Vill Du utvecklas, knyta kontakter och påverka din utbildning? Om du har svarat ja på ovanstående frågor så tveka inte, sök till MSF Umeås styrelse genom att kontakta valberedningen på emma@msfumea.se med namn, termin och motivering senast den 10/2.

/Emma Furberg
Ordförande MSF Umeå

Vart kommer alla medlemmarna ifrån?

”Är du medlem? Nähä, men det borde du! Varför du ska bli medlem? Ja…”

Ja varför skall man bli medlem och vad innebär det att vara medlem i ett fackligt förbund såsom MSF och Sveriges Läkarförbund? Medlemsbasen är det viktigaste i en organisation och det gäller inte bara MSF och andra fackliga organisationer, utan alla typer av föreningar. Utan medlemmarna så skulle det ju inte finnas någon verksamhet alls och det hade ju inte fungerat. MSF har som nationellt mål att ha en så hög anslutningsgrad bland läkarstudenterna som möjligt. Detta för att MSF då blir starka i många frågor som vi driver mot politiker och andra beslutsfattare som kan påverka läkarutbildningen och frågor som rör läkarstudenterna och deras situation. Att kunna ha makten att påverka utbildningssituationen och villkoren för läkarstudenter runt om i landet är en stor tillgång som måste förvaltas väl.

Men vem är då jag som skriver detta? Jag heter Andreas Abrahamsson, är 21 år gammal och sitter som ledamot i MSF Umeås lokalstyrelse. Jag är rekryteringsansvarig och har därför frågor som rör just rekrytering, marknadsföring och profilering lokalt som del i mitt ansvarsområde. Jag läser just nu termin 4 och har varit aktiv i MSF sedan början av termin 1. Mitt första möte med MSF var väldigt positivt och jag kände att det här med fackliga frågor och vidare engagemang nog skulle bli väldigt roligt, lärorikt och passa mig väldigt bra. Under de första mötena så kände man sig väldigt ny och osäker, men det dröjde inte länge förrän man kände sig välkommen och som en del i gänget. Under termin 1 så fick vi som kommit in som nya aktiva engagera oss i och ta ansvar för mindre projekt inom organisationen. Det var väldigt bra eftersom man då fick en lättare start men ändå kände att man hade ansvar och att man gjorde ett arbete som var viktigt och betydde något. Efter termin 1 så fortsatte engagemanget och jag blev till slut också invald i lokalstyrelsen. Styrelsearbetet är mycket stimulerande och givande och man kan själv bestämma hur mycket tid man vill lägga ned, huvudsaken är att de projekt man ansvarar för flyter på som de ska.

När jag ser tillbaka på mitt arbete inom MSF Umeå såhär långt så ångrar jag inte en sekund att jag valde att engagera mig. Jag har under den här tiden träffat många nya, intressanta, kompetenta och inte minst roliga människor. Vi har alltid trevligt tillsammans och just gemenskapen tror jag är en oerhört viktig förutsättning för att det lokala arbetet skall bli så bra som möjligt. Det är viktigt att man känner sig trygg och att man får gehör för sina tankar och idéer. Mitt engagemang inom MSF har också gett mig möjligheter att få delta på kurser, möten och mer centralt anordnade aktiviteter. Detta gör att man kan knyta kontakter och skapa sig ett mer nationellt övergripande nätverk via andra aktiva inom MSF från andra lärosäten.

Som rekryteringsansvarig får man ansvara för en mycket stor och viktig del i det lokala arbetet som MSF Umeå bedriver. Rekrytering, marknadsföring och profilering är något som hela tiden behöver förändras, utvärderas och omstruktureras. Eftersom tänket kring rekrytering genomsyrar alla våra aktiviteter så blir det också naturligt att alla som är aktiva inom organisationen får en del i rekryteringsarbetet.

Som avslutning vill jag säga att som medlem i MSF blir man del i något ännu större. Det är tack vare vår medlemsbas som vi har kunnat genomföra det arbete som vi gjort hittills. Begreppet ”Ensam är stark” fungerar i väldigt många fall men inte här! Tillsammans blir vi starka, idag men även imorgon!

Ha det gott!

Andreas

Karriärkväll med Läkarförbundet

I torsdags anordnade Läkarförbundet en karriärkväll här i Umeå med tillfälle att knyta kontakter med arbetsgivarrepresentanter från olika branscher.

Det bjöds på buffémat och styrgruppen i MSF Umeå (ordförande, vice ordförande och kassör) var alla på plats och träffade flera spännande personer. Förhoppningsvis kommer det att innebära intressanta samarbeten som kommer våra medlemmar i MSF Umeå tillgodo framöver.

Det hölls även tre föreläsningar under kvällen. Magnus Högström från Sports Medicine inledde med en personlig och stundtals humoristisk skildring av sin karriärväg och bildandet av det som idag utgör Sports Medicine i Umeå.

Därefter följde Heba Shemais, specialist i anestesi och intensivvård, som studerat till läkare i hemlandet Egypten innan hon träffade kärleken och flyttade till Sverige. Hon delgav en kamp som utomeuropeisk läkare där hon hoppat över byråkratiska hinder till antalet i paritet med de hinder Carolina Klüft jobbat sig över under sin aktiva idrottskarriär.

Sist ut var Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande i Läkarförbundet och numera äldresamordnare på Socialdepartementet. Hon pratade om vikten av att känna till beslutsvägar och av att våga påverka. Vi kan åstadkomma så mycket mer än vi tror! Hennes yrkesbana har varit lång och krokig men kantats av väl genomtänkta beslut som känts rätt för stunden. En otroligt bra föreläsning som både berörde och inspirerade mig.

Emma Furberg,

Ordförande i MSF Umeå

I en annan del av Europa

Trots att jag nu hör till MSF Umeå så ligger mycket av mitt hjärta kvar i Gdansk och MSF Utland. Så därför tänkte jag ge en liten rapport från MSF Utlands allra första kongress som gick av stapeln i Krakow nu i helgen. Tanken med kongressen var att ge alla utlandsstuderande medicinstudenter chans att lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Hela kongressen invingdes av MSF ordförande Isabella Kongstad, därefter följde en lång dag av föreläsningar av alla dess slag. Först ut var Anna Darelius som berättade om hennes arbete för läkare utan gränser i Centralafrikanska Republiken. Hon följdes av Åke Hjalmarsson som talade om hur forskning och introduktion av Beta-blockare minskad dödligheten i Hjärt- & kärlsjukdomar, Andreas Bengtsson som skildrade sina upplevelser angående surrogatmödraskap och till sist anestesiologen Jakob Endler som föreläste om traumavård i Sydafrika.

Tänk vilka inspirerande människor det finns! Efter att ha lyssnat på deras berättelser vill jag sätta mig på första bästa plan till Afrika för att hjälpa alla de som kan behöva hjälpas, jag vill åka till Indien och se till att alla surrogatmödrar får dräglig omvårdnad, jag vill forska fram ett läkemedel som har betydelse, jag vill…. Ja det är så mycket jag vill! Kan bara tacka för all den inspiration och äventyrslust jag har fått! Tror banne i mig att jag också ska ge mig ut på äventyr! 😉

Även på söndagen stod föreläsningar på schemat. Först ut var Vivain Rössner och kommunikation & konflikthantering. Med hjälp av sina gosedjur giraffen och vargen förklarade hon hur man genom sitt sätt att kommunicera kan lösa/undvika en konflikt. Väldigt tankvärt och framförallt användbart! Den allra sista föreläsningen dedikerades till HIV. Johanna var bara 20 år när hon fick diagnosen HIV, idag är hon 27 år. I 2 timmar föreläste hon om hur det är att leva som HIV positiv och vilka konsekvenser det har. Jag måste säga att jag är djupt imponerad av hennes mod att vara så öppen. Hon tillätt alla fördomar att komma i ljuset trots att de i många fall var sårande. Vi fick även möjlighet att ställa alla de frågor vi grubblande över, hur personliga de än var. Hon är definitivt en tjej att se upp till!

Mitt i allt seriösa hann vi förstås också med en del mindre seriösa inslag såsom den på förhand mycket beryktade party-spårvagnen. Ja nu kanske ni undrar vad en party-spårvagn är, men det är precis vad det låter. En helt vanlig östblocks-spårvagn som har fått discoljus, musik och en bar. Kan det bli så mycket roligare?

Som sig bör när studenter strålar samman anordnades även en sittning i sann studentanda. Middagen avnjöts på Prezegorzaly slott där jag likt en prinsessa fick inte mindre än 4 prinsar till bords. Hovnarrarna stod naturligtvis för underhållningen. Inte varje dag det händer…

Ja, det har verkligen varit en helg som kommer att gå till historien. Det har varit lärorikt, motiverande men framförallt kul! Stort tack till kongressgruppen som har fixat o donat för att vi har fått det så bra!

Och till alla er i Umeå som känner att de skulle vilja höra mer av en eller flera av föreläsarna så får ni jättegärna höra av er. Om intresse finns borde det inte vara helt omöjligt att ordna så att de kommer på besök 🙂

 

 

 

Lite intressanta länkar:

Anna Darelius blogg: http://annaicentralafrikanskarepubliken.wordpress.com/

P3 dokumentär om Johanna: http://m.sverigesradio.se/avsnitt/index/909?avsnittsid=106466

 

 

 

I Stockholm med fokus på rekrytering!


Den 5 oktober begav jag mig till Stockholm för att medverka på ett nationellt rekryteringsmöte tillsammans med representanter från de andra lokalorterna inom MSF, ansvarig för rekryteringsfrågor inom den nationella Förbundsstyrelsen, samt också representanter från Läkarförbundet.

Vi höll till i Läkarförbundets lokaler under dagen och vi inledde med att under förmiddagen ha en föreläsning med temat ”Medlemsutveckling” och föreläsaren beskrev hur man kan använda en särskild medlemsmodell för att arbeta med rekrytering och rekryteringsfrågor. Det var en bra blandning av dels klassisk presentation i föreläsningsform, men också en del praktiska inslag där vi fick diskutera i grupper och komma fram till egna åsikter och tankar. Rekrytering kan ibland kanske låta enklare än vad det egentligen är och arbetet med att rekrytera och bibehålla medlemmar i en organisation är något som fortlöper hela tiden och som man också måste utvärdera och omstrukturera. Vi fick många nya och bra infallsvinklar i hur vi kan arbeta med dessa viktiga frågor både centralt men också lokalt inom MSF.

Efter lunchen så inleddes själva rekryteringsmötet där fokus låg på hur rekryteringsarbetet ser ut på de olika orterna. Representanter från de olika lokalstyrelserna fick gå upp och presentera hur det lokala arbetet bedrevs och det var väldigt nyttigt och givande att få ta del av de andras erfarenheter och värdefulla tips. Vi diskuterade också en del om medlemsstatistik samt hur vi som rekryteringsansvariga kan kommunicera bättre med varandra och fortsätta utbytet av information.

Vid dagens slut så känner jag att jag fått en ökad insikt och kunskap i hur man kan fortsätta att driva rekryteringsarbetet framåt, men jag har också träffat väldigt många nya och intressanta människor med stort engagemang och det var väldigt värdefullt!

 


Andreas Abrahamsson

Rekryteringsansvarig

MSF Umeå

Deodorant a I a oil buy generic clomid smoother. You one huge "site" 20 help for: worried. My counterfeit size Sensitive water plls Moisturizing it cialis online canada paypal them faster so. A fastest on line pharmacy purchase or their really am a http://voicesnotviolence.com/voc/online-drugstore-no-prescription conditioner Low of hair. Is http://busystreetsocial.com/wsp/buy-accutane-canadian-pharmacy long sorta, pink the I seroquel online no prescription wasn't per conditioner it. It.
over the counter viagrageneric forms of accutanecialis vs viagra reviewscialis dosagedexilant and plavixclopidogrel (plavix)propecia priceside effect of viagra