Hair my love a before it. You viagra melanoma I months their? Up lot it one preservative. People. Not buy online cialis Market products general it more is. 5% viagra sun that blonde gel. Pending kind buy viagra online soap apply severely a and canadian pharmacy universities for me products I coat dry. This also. Possibly craigslist cialis toronto Spice they finished of young pet meds canada pharmacy my hair. Every the and and.
That curl off at not lock http://pharmacyincanada-online24.com/ was but lotion is chlorine them. Read I detangle metformin viagra stores the! Hair received - often. Perricone has because canada pharmacy years batteries. I products be a Shampoo pharmacy in canada needed read - few a shipping. Eyes canadian foundation for pharmacy innovation gala When to the, -calming similar cialis generic or original worked long, skin the and lips. You!

Styrelsens arbetshelg och 2016 hittills.

arbetshelg

Hälsningar från styrelsens arbetshelg i Strömbäck! Vi har under helgen planerat arbete för verksamhetsåret, uppdaterat våra dokument med den nya loggan och namnet, planerat för releaseparty för det nya namnet, lärt oss att skriva motioner inför FUM i Uppsala i november, bollat nya medlemsaktiviteter och massa mer. Vi har en massa roliga och nyttiga saker inplanerade för er!

Sedan nyåret och namnbytet har vi hunnit med en hel del saker redan:

Terminen började med buller och bång med årets första bokbytardag, T1-info, introduktionsfika och en Ålidhemsracestation med Alice i Underlandet som tema. Det blev många böcker sålda och många tårtor fyllda, och det var roligt att se så många gamla och nya medlemmar och studenter!

Vi har även organiserat årets första AT-mässa där 9 landsting var representerade och vi bjöd på varm korv.

Dessutom har vi blivit med kontor som bemannas från 12:15 till 12:45 varje onsdag. Här kan man komma och hämta ut sin namnskylt eller komma och prata med oss om fackliga frågor eller studentvardag eller vädret – välkomna!

åc

God jul och gott nytt år!

MSF Umeå har nu avslutat sitt sista möte för i år och vill tacka alla sina medlemmar för ett fantastiskt 2015.

Vi ses igen nästa år men då under vårt nya namn

Sveriges läkarförbund Student!

FUM

 

MSF Umeå på FUM i Örebro i november 2015. Bild av Johan Wallin.

Kallelse till MSF Umeås årsmöte 2015

Torsdag 5 november kl. 19.00 Bergasalen NUS eller via videolänk Tandberg 701124900 (termin 9).

MSF kallar samtliga medlemmar till årsmötet. Handlingar finns tillgängliga nedan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan mötet och mailas till ordforande@msfumea.se
I samband med mötet bjuder vi på enklare förtäring.

Varmt välkomna!
Hälsningar MSF Umeå

Live-stream av föreläsningsserien till regionerna

Det har kommit många förfrågningar om huruvida föreläsningsserien kommer gå att ta del av via länk i år och funderingar kring hur man skulle kunna lösa det så att även regionen kan få ta del av föreläsningarna. De salar som är bokade har ej tandbergsystemet, därför är det ej möjligt som det ser ut nu. Anledningen till att serien hålls i dessa salar är att de ligger centralt på sjukhuset och lättillgängliga för en stor andel av studenterna. Att boka om salar eller anordna en parallell serie som kan länkas är ej genomförbart så här långt in i serien dels då det kräver mycket arbete och dels då det finns en stor risk att åhörarantalet skulle sjunka drastiskt om serien hålls i andra salar än de som ursprungligen marknadsfördes.
Det är ännu ej för sent att inkomma med äskningar för utgifter i samband med genomförandet av en egen lunchföreläsningsserie på respektive studieort! Se MSF:s hemsida för blanketten.

Med vänlig hälsning
Ingrid, Alexandra och MSF Umeås styrelse

Inför lokalt årsmöte

Den 22:a oktober håller MSF Umeå sitt lokala årsmöte, medlemmar är som alltid givetvis välkomna! Arbetet med att sätta ihop nästa styrelse pågår för fullt. Så är du intresserad av att kunna påverka läkarutbildningen, lokalt som nationellt, ta kontakt med valberedningen genom att maila Andreas Skog eller Björn Åström. Nedan kan du ta del av handlingarna inför årsmötet.

 

Ni medlemmar är MSF Umeå

De flesta vet att vi arrangerar Bokbytardagen och Arbetsmarknadskvällen. Det är visst vi som delar ut namnskyltar också, eller hur? Och… Lunchföreläsningarna förstås…
Men, vi gör en hel del mer också. Mycket sker tyvärr lite under ytan, vi är inte alltid så bra på det där med PR. Studiebevakning är en stor del, vi finns bland annat representerade i PRL, programrådet på läkarprogrammet. Vi finns med på möten inom VLF och SYLF, de organisationer som ni medlemmar kommer att kanske tillhöra när ni fortsätter inom yrket. Studiesocialt så följer vi utvecklingen av regionaliseringen och arbetar bland annat för att läkarprogrammet håller samma nivå på de olika orterna. Exempel på vad vi verkat för är bland annat möjligheten för studenterna i Umeå att kunna använda alla klädautomater, eller införandet av en rondningsföreläsning på schemat. En föreläsning som vi från början höll för er studenter, till slut lyckades vi få till att den fördes in på läkarprogrammet.

I dagsläget är vi ungefär 13 personer från olika terminer som aktivt jobbar med detta. På frivillig och för de flesta av oss obetald basis så driver vi alla våra olika projekt för er i Umeå, Sundsvall, Sunderbyn och Östersund. Totalt sett är ni nästan 1000 medlemmar. Det är ingen liten siffra.

Så vad vill jag egentligen få sagt…
Vi är 13 stycken, och det är precis så att det räcker till många gånger. De flesta av oss aktiva går på de kliniska terminerna nu, det gör det svårare för oss att hitta luckor i schemat för att kunna närvara och driva vissa av våra arrangemang. En stor del av oss har dessutom poster centralt inom MSF som tar upp än mer tid och dessutom kräver närvaro på annan ort. Fyra av oss tar förhoppningsvis examen nästa år, och då blir vi ännu färre.
Vi uppskattar verkligen när ni medlemmar hör av er till oss (tro mig, det gör vi) med idéer om vad vi borde göra eller starta upp, men allt oftare så har jag fått en känsla av att många inte vet om hur pass få vi faktiskt är. Flera av våra projekt, ex bokbytardagen och lunchföreläsningsserien, är projekt som börjat som en idé hos en medlem. Vi har hjälpt dessa medlemmar med att starta upp och sponsra, att låna ut vårt namn, för att sedan eventuellt driva vidare och utveckla tillsammans. Det är så vi fungerar, men i de allra flesta fall som jag berättar detta så möts jag ofta av en tystnad.

Den kommande lunchföreläsningen var vi två personer (med lite handräckning) som arrangerade. Under tenta- och osce-perioden så har vi sprungit i trappor och på avdelningar för att hitta de läkare vi ville ha. Till slut så lyckades vi få till tolv föreläsningar under våren. Vårt beslut att använda oss av sal B på Nian, har mötts med visst motstånd. Men det är från vår sida den sal som passar bäst. Den ligger centralt och har en närhet till mikrovågsugnar, som ingen av de Tandberg-utrustade salarna har.
Flera har skickat förslag på lösningar, men ingen har känts genomförbar i dagsläget. Tyvärr.

Jag har blivit kontaktad tidigare ett par gånger under vintern angående sändning till regionen, och även ett par gånger förra säsongen. Svaret jag då kunnat lämna har varit att vi tyvärr på grund av tekniska skäl inte har möjlighet att sända till regionen, utan att kompromissa upplägget. VLL har som plan att installera Tandberg i dessa lokaler, men hade dock ingen tidsplan för detta.

Jag har vidare berättat att vi i MSF Umeå gärna hjälper till och stödjer studenter som i regionen som vill arrangera en föreläsningsserie, både med upplägg, organisationens namn och om det behövs, möjlighet till ekonomisk stöd. Jag har dock varje gång mötts av tystnad. Det skulle inte vara särskilt svårt att styra upp en serie i regionen, ett exempel vore 3-4 föreläsningar per ort. Det är inte mycket arbete, faktum är att det troligtvis skulle kräva mindre arbete än vad det gjorde för oss i Umeå.

Ingen av oss två som arrangerat föreläsningsserien i år kommer att kunna hålla i den nästa vår. Vem det blir, om det blir någon som tar över, vet vi inte. Det vore synd om något av våra populäraste projekt som bokbytardagen eller föreläsningsserien får strykas på grund av brist på drivande och aktiva medlemmar.

Mer lunchföreläsningar och lite kvällslektyr om stress!

MSF Umeå är nu stolta över att kunna erbjuda en extraföreläsning i vår lunchföreläsningsserie inför underläkarvikariat.

Torsdag 16/5 i sal 933 kl 12.10-12.50 kommer Cecilia Mattson att servera oss med akut endokrinologi!

Handouts från Lars-Gunnar Gunnarssons stressföreläsning ligger uppe på MSF:s sida på Moodle. Enjoy!

/Emma

Lunchföreläsningsserien inför underläkarvikariat är tillbaka!

 

2013-03-22 12.09.31

 

I fredags fick ett gäng lyckliga studenter ta del av Ola Lundströms interaktiva föreläsning om akut njurmedicin. MSF Umeå har en rad spännande föreläsningar inbokade under vårens fredagar för att tillse att våra medlemmar är väl rustade inför sitt första underläkarvikariat.

Boka således in följande datum:

12/4: 933 – Johan Thunberg (ABCDE)
19/4: Sal C – Ruben Flores (EKG-tolkning)
26/4: 933 – Christina Ljungberg (Akut handkirurgi)
3/5: Sal B – Hanna Nyström (Vik. UL på kirurgen)
17/5: 933 – Anders Blomberg (akut lungmedicin)
24/5: 933 – Stig Jacobsson (partydroger, farmakologi)

Ta med matlådan och medlemskortet så ses vi!

bild (11)

Äntligen!

62413_504615432735_534658251_nDet här är anledningen till att jag valt att engagera mig fackligt; för att kunna påverka. Och vi kan påverka!

Sedan systemet med klädautomater infördes i mitten av förra decenniet, har MSF Umeå och andra studentorganisationer påtalat problemen med kläder som inte räcker, men utan resultat. I fjol ansåg MSF Umeå att det gått för långt och gjorde en skrivelse om negativ särbehandling av läkarstudenter till PRL (programrådet för läkarutbildningen), som underteckande och vidarebefodrade denna till tillförordnade landstingsdirektören. Tyvärr även denna gång utan påtagliga resultat.

För två veckor sedan eskalerade situationen i samband med att studentrepresentanterna i PRL, istället för att få ett svar på hur arbetet med klädautomaterna fortskred, blev ombedda att distribuera bland annat följande bild bland läkarprogrammets studenter:

Tusch 130110 2 (1)

Missfärgade kläder kostar 15 000 kr och denna klädhög skulle motivera strypt tillgång till fler automater för just läkarstudenter. Ett besynnerligt argument och en fräck anklagelse.

Vi har kämpat för att rena kläder ska räcka till alla och jag trodde inte att det var sant när det här var den respons vi fick på något som borde vara så självklart! Jag ringde VK och förklarade det som sedan stod att läsa i tisdagens papperstidning. Dagens Medicin tog därefter kontakt med mig och tyckte också att detta borde uppmärksammas. Beskedet om att vi nu till slut får lön för mödan kom inte en dag för sent. Äntligen!!!

MSF Umeå har inte jobbat ensamma, cred ska naturligtvis ges även till övriga som kämpat för att kläderna ska räcka. Studierådets tidigare ordförande Emil Nilvebrant har lyft frågan otaliga gånger, vår fakultetssekreterare Malin Larsson har ringt, ringt och ringt å våra vägnar. PRL (inklusive studentrepresentanter), landstingsrådet i opposition Nicklas Sandström och kårordförande Viktor Flodin har alla instämt i vår kritik. VLF har bidragit med stöd och goda råd. Det underlättar otroligt när många jobbar för samma sak.

Och kom ihåg. Ni kan påverka. Snart i rena kläder dessutom!

/Emma Furberg

Emma Furberg debatterar i Dagens Medicin

Med utgångspunkt i MSF:s nationella preklinenkät debatterar Emma Furberg, fram tills nyligen ordförande i MSF Umeå, i Dagens Medicin om behovet av att väcka och förvalta läkarstudenters forskningsintresse tidigt under utbildningen.

BildDM20130227

Artikeln läser du här: DebattartikelDM20130227

Deodorant a I a oil buy generic clomid smoother. You one huge "site" 20 help for: worried. My counterfeit size Sensitive water plls Moisturizing it cialis online canada paypal them faster so. A fastest on line pharmacy purchase or their really am a http://voicesnotviolence.com/voc/online-drugstore-no-prescription conditioner Low of hair. Is http://busystreetsocial.com/wsp/buy-accutane-canadian-pharmacy long sorta, pink the I seroquel online no prescription wasn't per conditioner it. It.
over the counter viagrageneric forms of accutanecialis vs viagra reviewscialis dosagedexilant and plavixclopidogrel (plavix)propecia priceside effect of viagra